Bevægelse

Aspiration har rod i det samme latinske ord som spirit og inspiration; aspirare, som betyder “at ånde på” . Vores Aspiration er det vi ånder på, det vi fokuserer på, det vi skaber rum for i vores liv, og som vi derfor giver mere plads.

For år tilbage lavede jeg en ny aspiration til nytår gennem flere år. Men det er gledet i baggrunden de senere år. Men for et par dage siden dukkede tanken op igen. Hvad vil jeg give rum i det nye år 2022?

Hvad er vigtigt for mig nu?

Ordet Bevægelse kom mig i hu.

Helt konkret betyder det at jeg skal bevæge mig mere, at jeg skal bevæge min krop mere. På grund af flere omgange sygdom, dårligt knæ og ledsmerter er den nu temmelig stiv, min krop. Lige nu er jeg i omikron-isolation og jeg er faktisk temmelig påvirket af ikke at kunne komme ud og gå – bare gå, bare lidt. Og som min fysioterapeut sagde “use it, or lose it”. Dét er en sandhed, der er gået op for mig i al sin gru i det nu snart forgange år.

Bevægelse er imidlertid et begreb med mange konnotationer. Bevægelse er en konkret ting. At bevæge kroppen, at bevæge objekter i verden, at bevæge sig fra et sted til et andet.

Uden bevægelse sker der ingen forandring.

Og det kan også betyde at blive bevæget sjæleligt eller følelsesmæssigt. Af et Andet menneske, eller en oplevelse fx en oplevelse i naturen eller af kunst, eller af beretningen om en hændelse – eller selve hændelsen. Eller selv at bevæge et Andet menneske gennem noget vi siger eller gør. Vi taler også om bevægelser i social eller politisk sammenhæng fx New age-bevægelsen, eller langt værre: nazismen i 30’ernes Tyskland, der førte så ufattelig megen lidelse med sig.

Det forekommer mig derfor at bevægelse i den forstand er et tveægget sværd. På den ene side skal vi gøre os åbne for at blive bevægede, rørte. Uden bevægelse i relationen er der ingen ægte relation. På den anden side skal vi passe på så vi ikke bliver overvældede af denne bevægelse, ført med, forført.

På det sjælelige plan er min aspiration for det kommende år at bevæge andre og være åben for at blive bevæget af, berørt af andre. At have en lydhørhed for andres klang og den klang, som andre mennesker anslår i mig. Fornylig blev jeg kontaktet af en person angående Harpen som metafor for dette – at blive bevæget af og at skabe relation gennem harpens eller lyrens kraft og klang. At han kontaktede mig viser at jeg på en eller anden måde har bevæget ham – og omvendt skabte han en inspiration hos mig til at arbejde videre med dette tema. På den måde bevægede vi hinanden med gensidig inspiration og input.

Og det er flere af den slags oplevelser jeg håber at få i det nye år. At blive bevæget og bevæge andre kreativt – at indgå i sammenhænge med udveksling af ideer. Så her er vi så kommet til bevægelse på det åndelige plan. Og jeg kan ikke komme på noget andet og mere træffende symbol for dette end Hermes eller Merkur.

I øvrigt har Hermes en del med lyren at gøre. Idet han efter at have stjålet Apollons kvæg som bod skabte Lyren til selvsamme gud. Han fangede en skildpadde og lavede lyren af dens skjold.

Bolognaskolen: Apollon med en lyre (1600-tallet)

Hermes er om nogen den Ånd, der repræsenterer bevægelse, inspiration, svimlende påfund, store højder. Han er tricksteren over dem alle – og jo også den gud, der har givet navn til den esoteriske understrøm i den europæiske idéhistorie – det hermetiske1 https://en.wikipedia.org/wiki/Hermes. Men som med al anden ånd, der kan komme over os, skal vi også passe på med Hermes – han er jo netop en trickster. Han kan inspirere os – og forføre os.

Sidst -men ikke mindst får ordet Bevægelse mig til at tænke på den alkymistiske proces, på circulatio – arbejdet i kolben. Dette er en stille, inderlig bevægelse, der gradvist bearbejder og forfiner stoffet, materia. Det kræver ro, den rette temperatur, mådehold, tålmodighed – eller den kardinale dyd Temperance, som vi kender fra tarotkortene.

Og det er netop med dette in mente at jeg vil gå ind i det nye år med Bevægelse som aspiration. At indgå i livet som den proces, den bevægelse det er – men med Temperance som indstilling. Alting flyder, livet er proces, tiden er proces: cyklisk, ikke lineær. At tillade mig selv at blive bevæget, rørt – men ikke forført og samtidig håbe at jeg selv kan røre og bevæge andre, inspirere og udveksle frugtbart kreativt med andre – som jeg har oplevet det i 2021. Jeg ønsker blot for mig selv i det nye år, at det kommer til at fylde mere.

Og med disse ord – med ønsket om at skabe mere bevægelse i og for mig selv, og i og for andre – i reciprok relation – vil jeg ønske dig et glædeligt og lykkebringende nytår, kære læser.

One thought on “Bevægelse”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *