Om overgange

I disse dage fejrer vi i min familie to overgange: det ene barn er blevet student og det andet barn er blevet færdig med folkeskolen. Og begge afslutninger giver anledning til festligholdelse og fejring. Noget er afsluttet, noget nyt er på vej. I det hele taget er denne tid på året traditionelt tiden for fejringer af denne karakter.

I vores kultur synes vi at ville se på overgange som noget positivt. Men overgange er mange ting.

Broen er det, der bedst symboliserer ideen om overgange. (CC 1.0)

Der er utallige overgange i livet. Fra barn til voksen. Denne overgang udspiller sig på både det biologiske og det samfundsmæssige plan, og i flere etaper.

Og andre overgange: fra ufødt til født. At blive døbt eller navngivet. At starte i skole. At møde en kæreste og eventuelt senere at flytte sammen med sin kæreste. At blive gift. At blive forældre. At få sit første job, at blive forfremmet, eller at få magt. At blive udlært. At flytte til en ny bolig. At have sex for første gang, at rejse hjemmefra, at tage stoffer (alkohol eller andet). At tage ud at rejse. At bestige et bjerg.

Det siges, at vi i vores kultur har vi mistet forståelsen for at holde ritualerne omkring mange af disse overgange i hævd. Vi har også mistet forståelsen af og besindelsen på de svære overgange. I myterne eksisterer der utalige eksempler på overgange, og folkeeventyrerne er i bund og grund fortællinger om netop overgange – tænk blot på Tornerose.

At blive syg. At blive gammel. At blive invalid, at leve med smerter. At komme ud for en ulykke. At miste hukommelsen og dermed bevidstheden om, hvem man er. At blive fyret, at blive skilt, at gå fra levende til at dø, at blive svigtet, at fejle. At sige farvel til sine forældre, at miste en ven.

Disse er også overgange i livet. Overgange som, som jeg mener, at vi skal være mere opmærksomme på, både i vores eget liv og i andres. Også og måske især de overgange, som ikke giver anledning til fejring.

Vi kender overgangen på denne tid af året omkring solhverv fra lys til mørke, og omvendt ved vintersolhverv: overgangen fra mørket til lyset. I spirituelle cirkler kan der være en bias, der hælder mod den “positive” overgang. Fra mørke til lys, fra fortabelse til frelse. Fra ubevidsthed til bevidsthed.

På både det individuelle plan og det kollektive må vi se i øjnene at begge slags overgange eksisterer og er lige vigtige i vores liv og i verden, og at begge typer af overgange skal om ikke fejres, så dog tildeles opmærksomhed, så dog ihukommes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *